Verloren of gevonden

Filter

FAQ

Fietsen

Wat moet ik doen wanneer mijn (brom)fiets niet op www.verlorenofgevonden.be staat?

Je fiets kan gestolen zijn.  We raden je aan om aangifte van diefstal te doen. Dit kan online bij het E-loket van de Politie of bij je politiekantoor. 

Fietsen

Herstellen jullie ook fietsen?

Bij een fietscentrale of fietsendepot is geen hersteldienst beschikbaar.  Hiervoor kan je terecht bij een fietsenwinkel of andere reparatiepunten.

Fietsen

Wat moet ik doen wanneer ik mijn (brom)fiets kwijt ben?

Alle (brom)fietsen die bij een Fietscentrale/fietsendepot staan, kan je terugvinden op www.verlorenofgevonden.be. Zoek hier naar je (brom)fiets. Gebruik daarbij een zo goed mogelijke beschrijving van je (brom)fiets, onder andere: merk, kleur, type (bv. herenfiets, damesfiets, vouwfiets), graveernummer, Velo- of KUL-nummer.  

 

Fietsen

Wat moet ik doen wanneer ik mijn fiets, die in een overdekte fietsenstalling stond, niet meer kan vinden?

Onderstaande informatie geldt niet voor elke stad in België

Had je je fiets in een fietsenstalling gezet en kun je deze niet meer vinden? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

Indien je fiets foutief gestald stond, dan is de kans groot dat een medewerker je fiets verplaatst heeft naar een correcte plaats in de fietsenstalling. Zoek je fiets in dat geval op een andere plek in de fietsenstalling (meestal achteraan).

Het is ook mogelijk dat je fiets gestolen is. Hiervan kan je (online) aangifte doen bij het E-loket van de Politie of bij je politiekantoor. 

Fietsen

Hoelang worden opgehaalde (brom)fietsen bewaard?

Dit hangt af van de locatie.

Klik hier voor meer informatie over de bewaringstermijn van fietsen in Leuven.

Klik hier voor meer informatie over de bewaringstermijn van fietsen in Antwerpen.

 

Fietsen

Wat zijn de kosten als ik mijn (brom)fiets ophaal?

De kosten voor het ophalen van je (brom)fiets zijn per stad verschillend. Raadpleeg de website van je stad voor meer informatie. 

Fietsen

Waar kan ik mijn fiets laten merken?

Elke stad heeft het merken van fietsen geregeld. 

Lees hier waar je dit kan doen In de stad Antwerpen

Bij de Fietscentrale in Leuven kan je tijdens de openingsuren terecht om je fiets gratis te laten merken.  Het kan ook bij Fietspunt, VZW Velo en de Gemeenschapswachten.  De adresgegevens en openingstijden kan je vinden via de website van de stad Leuven.

 

 

Fietsen

Verkoopt de Fietscentrale Leuven tweedehands fietsen?

De Fietscentrale Leuven verkoopt geen fietsen. 
Fietspunt Leuven en de preventiedienst organiseren jaarlijks een particuliere tweedehandsfietsenmarkt tijdens de autovrije zondag. 

Fietsen

Wat is een goed slot?

Wil je de kans verkleinen dat je fiets gestolen wordt, investeer dan in een goed slot. Een goed slot is gemaakt van gehard staal. Het is groot genoeg om je fiets vast te maken aan een fietsenrek. Twee sloten zijn altijd veiliger dan één!

Hieronder enkele voorbeelden van goede sloten:  

cid:image001.png@01D4C79C.E853D220
Gevonden voorwerpen

Wat zegt de wetgeving over gevonden voorwerpen ?

Je zal het misschien niet verwachten, maar er is een aparte wet gewijd aan de rechten en plichten die burgers hebben ten aanzien van verloren en gevonden voorwerpen. Als je iets vindt dan zijn daar wettelijke consequenties aan verbonden. In deze wet is overigens bepaald dat de gemeente (en dus niet de politie) verantwoordelijkheid draagt voor de bewaring, de registratie en het beheer van verloren en gevonden voorwerpen. Hieronder vind je meer verduidelijking van de wet.

 

Artikel 1

Ieder die buiten de particuliere eigendommen een goed vindt waarvan hij de eigenaar niet kent en er zich meester van maakt, moet het zonder verwijl afgeven aan een gemeentebestuur, bij voorkeur dat van de plaats waar dat goed gevonden is.

 

Artikel 2

Bewaartermijn

De gemeentebesturen bewaren de goederen en houden deze gedurende zes maanden na de afgifte ter beschikking van de eigenaar of zijn rechtverkrijgenden. De bewaartermijn voor fietsen is beperkt tot drie maanden.
 

Register

De gemeentebesturen leggen een register van deze goederen aan, dat door iedere belanghebbende kan worden ingezien.
 

Aansprakelijkheid gemeenten

De gemeenten zijn aansprakelijk voor de bewaring van de goederen die zij hebben ontvangen.

 

Artikel 3

Wanneer de gemeente de eigenaar van het betrokken goed of zijn rechtverkrijgenden kent, nodigt zij hem of hen schriftelijk uit aan hun laatst bekende adres om de goederen te komen afhalen voor het verstrijken van de termijnen.

 

Artikel 4

De goederen die na het verstrijken van de gestelde termijnen niet door hun eigenaar of diens rechtverkrijgenden zijn opgeëist, worden eigendom van de gemeente. De bestemming aan de goederen gegeven, wordt vermeld in het register.

 

Artikel 5

De gemeentebesturen mogen de kosten die zij gemaakt hebben voor het weghalen en bewaren van de goederen aanrekenen aan de eigenaar of zijn rechtverkrijgenden.  Zij kunnen de teruggave van de goederen afhankelijk stellen van de betaling van die kosten.

 

Gevonden voorwerpen

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor gevonden (én verloren) voorwerpen?

In de wet op de gevonden voorwerpen is bepaald dat de gemeente (en dus niet de politie) de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de bewaring, registratie en het beheer van de gevonden goederen.

 

Gevonden voorwerpen

Wat zijn mijn rechten/plichten als vinder van een voorwerp?

Je bent verplicht om zonder verwijl, dus zo snel mogelijk, het gevonden voorwerp af te geven bij een gemeentebestuur, bij voorkeur dat van de plaats waar dat goed gevonden is.

Gevonden voorwerpen

Mag ik een gevonden voorwerp thuis bewaren?

Neen, je mag een gevonden voorwerp niet thuis bewaren.  Je ben verplicht het voorwerp af te geven bij een gemeentebestuur, bij voorkeur dat van de plaats waar dat goed gevonden is.

 

Verloren voorwerpen

Komen mijn persoonlijke gegevens op de website te staan?

Je persoonlijke gegevens komen niet op de website. Deze zijn alleen bekend bij de gemeente waar je de melding hebt gedaan.

Verloren voorwerpen

Waar kan ik mijn verloren voorwerp melden?

Je kunt via de website verlorenofgevonden.be melding maken van het verlies van een voorwerp. Deze melding wordt geregistreerd bij de gemeente. Je ontvangt een bevestiging van je melding met contactgegevens van de gemeente.

 

Dieren

Wat moet ik doen wanneer ik een huisdier gevonden heb/mijn huisdier kwijt ben?

Iedere persoon die een zwervend, verloren of achtergelaten dier opvangt, is verplicht dit binnen de vier dagen toe te vertrouwen aan het gemeentebestuur van de plaats waar hij het dier heeft opgevangen of dat van zijn woonplaats.

Het gemeentebestuur vertrouwt het dier onverwijld en naargelang het geval, toe aan:

  • een persoon die het een behoorlijke verzorging en huisvesting verzekert;
  • een dierenasiel of dierentuin.

 

Indien het dier door het gemeentebestuur toevertrouwd wordt aan een dierenasiel of dierentuin, of afgestaan aan een persoon, moet het dier ten minste 45 dagen ter beschikking worden gehouden van zijn vroegere eigenaar.

Voor honden bedraagt deze termijn 15 dagen.

 

Na het verstrijken van deze termijnen wordt de houder van rechtswege eigenaar ervan.

 

De eigenaar van een zwervend, verloren of achtergelaten dier is een vergoeding verschuldigd voor de opname, de verzorgings- en de hoedekosten, ongeacht of de eigenaar het dier al of niet terugeist. Als het dier door de gemeente geplaatst werd bij een persoon, in een dierentuin of een asiel dan zullen de kosten voor hun rekening worden teruggevorderd door het gemeentebestuur.

Over organisatie

Hoe kan mijn organisatie zich aansluiten bij verlorenofgevonden.be?

Wil je als organisatie aansluiten op deze website en deelnemen aan dit initiatief? Klik hier

Over organisatie

Wie heeft verlorenofgevonden.be ontwikkeld?

Verlorenofgevonden.be is een initiatief van de lokale Politie Leuven, KU Leuven, de Stad Leuven en Vzw Velo om zoals in Nederland ook in België te komen tot één landelijke website. Het is een plek waar gevonden (brom)fietsen en voorwerpen worden gepubliceerd en waar de eigenaar zijn spullen eenvoudig kan terugvinden. Inmiddels is ook Antwerpen aangesloten en is het platform verder verbeterd. 

Fietsen

Waar vind ik alle informatie over fietsen in Antwerpen?

Alle info over fietsen in Antwerpen vind je terug op de website van de stad Antwerpen. Hier vind je onder andere info over fietsparkeren, labelen van fietsen, achtergelaten of gevonden fietsen, etc.

Over deze website

Is deze website conform de WCAG-norm ontwikkeld?

Ja, deze website is getoetst op de norm en naar aanleiding daarvan aangepast zodat de website drempelvrij is. 

U gebruikt een verouderde browser, update uw browser om een goed werkende website te krijgen.

×